Top 5 Câu hỏi thường gặp nhất của môn pháp lý đại cương

24-11-2021 5 8 0 0

Báo lỗi

Việc ôn tập những môn học về khoa học xã hội theo chương trình đại cương tại những trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp khiến nhiều bạn sinh viên do dự, lo lắng bởi sự lúng túng trong việc xác định những nội dung trọng tâm kiến thức và kỹ năng cũng như những reply những câu hỏi tự luận sao cho chính xác và đầy đủ. Vậy nên rất nhiều lượt tìm kiếm về chủ đề những câu hỏi thường gặp nhất của môn pháp lý đại cương được những bạn sinh viên quan tâm. Trong bài viết này Toplist xin đưa ra một số gợi ý cho bạn về vấn đề trên.

12345

1


Linh Lập

Câu 1

Câu hỏi: trình diễn nguồn gốc, thực chất, công dụng của Nhà nước.

Gợi ý reply:

Nguồn gốc:

 • Có rất nhiều cách giải thích về sự ra mắt của nhà nước nhưng không hoàn toàn đúng như:
  • Theo quan điểm thần học: Thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và không thay đổi.
  • Thuyết gia trưởng: Nhà nước là kết quả của sự phát triển của gia đình, quyền lực của nhà nước như quyền gia trưởng của gia đình.
  • Thuyết bạo lực: Nhà nước ra mắt là kết quả của việc bạo lực này với thị tộc khác
  • Thuyết tâm lý : họ dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy tâm để giải thích của sự ra mắt nhà nước
 • Theo học thuyết Mác –Lênin:
  • Nhà nước ra mắt khi có sự phân hóa và đấu tranh giai cấp.
  • Quyền lực của nhà nước không phải là vĩnh cửu.
  • Nhà nước tồn tại và tiêu vong khi những điều kiện khách quan cho sự phát triển của nó không thể nữa.
   • Lần 1: Ngành chăn nuôi tách ra khỏi ngành trồng trọt thành một ngành kinh tế độc lập.
   • Lần 2: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi và trồng trọt thủ công nghiệp cũng ra mắt và phát triển dẫn đến lần phân công lao động thứ 2 là thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp.
   • Lần 3: Sự ra mắt của sản xuất hàng hóa làm cho thương nghiệp phát triển đã dẫn đến sự phân công lao động xã hội lần thứ 3 đây là lần phân công lao động giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc quyết định dẫn đến sự tan dã của chế động cộng sản nguyên thủy.


thực chất của nhà nước:

 • thực chất giai cấp: Nhà nước chỉ sinh ra và tồn tại trong xã hội có giai cấp, và khi nào cũng thể hiện thực chất giai cấp sâu sắc, thể hiện ở chỗ nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt, là công cụ sắc bén nhất để tiến hành sự thống trị giai cấp, thiết lập và duy trì trật tự xã hội.
 • thực chất xã hội: Thể hiện qua vai trò quản lý xã hội của Nhà nước, Nhà nước phải giải quyết toàn bộ những vấn đề nảy sinh trong xã hội, bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội, phục vụ những nhu cầu mang tính chất công cho xã hội như: xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá, giải quyết những tệ nạn xã hội…


công dụng của nhà nước:

 • công dụng đối nội của nhà nước: là những mặt hoạt động chủ yếu của Nhà nước trong nội bộ tổ quốc (đảm bảo trật tự xã hội, trấn áp những phần tử chống đối chính sách, bảo vệ chính sách kinh tế…).
 • công dụng đối ngoại của nhà nước: thể hiện vai trò của Nhà nước trong quan hệ với những nhà nước và dân tộc khác.

những công dụng này của nhà nước nhằm duy trì trật tự xã hội, tiến hành mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)


2


Linh Lập

Câu 2

Câu hỏi: Quan hệ pháp lý là gì? Phân tích thành phần của quan hệ pháp lý.

Gợi ý reply:

Quan hệ pháp lý là quan hệ giữa người với người (quan hệ xã hội) do một quy phạm pháp lý điều chỉnh, biểu lộ thành quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể của những bên, được đảm bảo bằng sự cưỡng chế nhà nước.

Thành phần của quan hệ pháp lý:

 • Chủ thể của quan hệ pháp lý là những cá nhân hay tổ chức dựa trên cơ sở của những quy phạm pháp lý mà tham gia và những quan hệ pháp lý, trở thành người mang quyền và những nghĩa vụ pháp lý cụ thể.
  • Chủ thể là cá nhân gồm có:
   • Năng lực pháp lý là khả năng của một chủ thể được hưởng quyền và làm nghĩa vụ trong một quan hệ pháp lý nhất định.
   • Năng lực hành vi là khả năng của một chủ thể hoàn toàn có thể bằng hành vi của tớ mà tham gia vào một quan hệ pháp lý để hưởng quyền và làm nghĩa vụ.
  • Chủ thể là tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ những điều kiện như:
   • Được xây dựng hợp pháp.
   • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
   • tài năng sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự phụ trách bằng tài sản đó.
   • Nhân danh mình tham gia những quan hệ pháp lý một cách độc lập.
 • Nội dung của quan hệ pháp lý:
  • Quyền là mức độ, phạm vi được phép xử sự của những chủ thể được nhà nước bảo vệ.
  • Nghĩa vụ là mức độ phạm vi xử sự cần phải có của những chủ thể, được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của nhà nước.
 • Khách thể của quan hệ pháp lý:
  • Khách thể là những gì mà những chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia vào quan hệ pháp lý.
  • Khách thể nêu lên vị trí, ý nghĩa sâu sắc của quan hệ pháp lý được pháp lý bảo vệ.
 • Sự kiện pháp lý:
  • Là những sự việc cụ thể xảy ra trong đời sống thích hợp với những điều kiện, hoàn cảnh đã được dự liệu trong một quy phạm pháp lý từ đó làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm hết một quan hệ pháp lý cụ thể.
  • Sự kiện pháp lý gồm có:
   • Sự biến là những sự kiện phát sinh không tùy theo ý muốn chủ quan của con người nhưng cũng làm phát sinh thay đổi, chấm hết một quan hệ pháp lý
   • Hành vi: là những sự kiện xảy ra trải qua ý chí của con người.
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

3


Linh Lập

Câu 3

Câu hỏi: Quy phạm pháp lý là gì? trình diễn cấu trúc của quy phạm pháp lý.

Gợi ý reply:

Quy phạm pháp lý là những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do Nhà nước đưa ra và đảm bảo tiến hành, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và nhu cầu tồn tại của xã hội, nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội, tạo lập trật tự ổn định cho sự phát triển xã hội

Cấu trúc của quy phạm pháp lý:

 • Bộ phận giả định là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, những hoàn cảnh, tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong trong thực tiễn mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đưa ra.
  • những loại giả định đơn giản hoặc phức tạp giả định xác định và giả định xác định tương đối, giả định trừu tượng… sở dĩ có nhiều loại giả định như vậy vì đời sống trong thực tiễn rất phong phú và phức tạp.
  • Nhưng để đảm bảo tính xác định chặt chẽ của pháp lý thì giả định dù thích hợp loại nào thì cũng phải có tính xác định tới mức hoàn toàn có thể được thích hợp với tính chất của loại giả định đó.
 • Bộ phận quy định là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp lý, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đưa ra.
  • Phụ thuộc đóng vai trò của chúng trong điều chỉnh những quan hệ xã hội chúng ta có quy định điều chỉnh bảo vệ quy định định nghĩa
  • tùy theo mức độ xác định của quy tắc hanh vi ta có quy định xác định quy định tùy nghi, tùy thuộc vào tính phức tạp của nó mà người ta quy định đơn giản và phức tạp. tùy theo phương thức thể hiện nội dung ra có hai hệ thống phân loại
 • Bộ phận chế tài là bộ phận của quy phạm pháp lý chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không tiến hành hoặc tiến hành không đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong phần quy định của quy phạm pháp lý.
  • Có nhiều loại chế tài: Tùy theo mức độ xác định ta có chế tài xác định chế tài xác định tương đối, chế tài lựa chọn, theo tính chất những biện pháp được áp dụng, ta hoàn toàn có thể có chế tài hình phạt, chế tài khôi phục pháp lý hoặc chế tài đơn giản, chế tài phức tạp.
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

4


Linh Lập

Câu 4

Câu hỏi: Nêu khái niệm, đặc trưng và những loại trách nhiệm pháp lý.


Gợi ý reply:


Khái niệm:

 • Trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ pháp lý đặc biệt giữa nhà nước (trải qua những cơ quan có thẩm quyền) với chủ thể vi phạm pháp lý, Trong số đó bên vi phạm pháp lý phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế nhà nước được quy định ở chế tài những quy định pháp lý.


đặc trưng:

 • Cơ sở trong thực tiễn của trách nhiệm pháp lý và vi phạm pháp lý. Chỉ khi có vi phạm pháp lý mới áp dụng trách nhiệm pháp lý.
 • Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là quyết định do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền phát hành trên cơ sở đánh giá, giải quyết vụ việc vi phạm đã có hiệu lực pháp lý.
 • những biện pháp trách nhiệm pháp lý là một loại biện pháp cưỡng chế nhà nước đặc trưng : mang tính chất trừng phạt hoặc khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại và đồng thời được áp dụng chỉ trên cơ sở những quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.


Phân loại:

 • Trách nhiệm pháp lý hình sự là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất do Tòa án nhân danh Nhà nước áp dụng đối với những người có hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự.
 • Trách nhiệm pháp lý hành chính là loại trách nhiệm pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước áp dụng đối với mọi chủ thể khi họ vi phạm pháp lý hành chính.
 • Trách nhiệm pháp lý dân sự là loại trách nhiệm pháp lý do Tòa án áp dụng đối với mọi chủ thế khi họ vi phạm pháp lý dân sự.
 • Trách nhiệm pháp lý kỷ luật là loại trách nhiệm pháp lý do thủ trưởng những cơ quan, xí nghiệp,… áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên của cơ quan xí nghiệp mình khi họ vi phạm nội quy, quy chế của nội bộ cơ quan.
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

5


Linh Lập

Câu 5

Câu hỏi: Hãy nêu đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính?

Gợi ý reply:

Khái niệm:

 • Luật hành đúng là tổng hợp những quy phạm pháp lý điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quy trình tiến hành hoạt động chấp hành và điều hành của những cơ quan nhà nước đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


Đối tượng điều chỉnh:

 • Những quan hệ xã hội phát sinh trong:
  • những hoạt động chấp hành – điều hành của những cơ quan quản lý nhà nước
  • những hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của những cơ quan quản lý nhà nước
  • những hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của những cơ quan kiểm sát, xét xử, quyền lực
  • những cơ quan không phải cơ quan quản lý và những tổ chức chính trị – xã hội được trao quyền tiến hành công dụng quản lý nhà nước cụ thể


Phương pháp điều chỉnh:

 • Phương pháp mệnh lệnh, quyền uy là chủ yếu:
  • Chủ thể nhà nước hay Chủ thể nhân danh Nhà nước có quyền đơn phương đưa ra quyết định quản lý, chỉ huy chủ thể sót lại.
  • Chủ thế sót lại có nghĩ vụ phải chấp hành quyết định đơn phương mà chủ thể nhà nước hay Chủ thể nhân danh Nhà nước đưa ra.
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Từ khóa: Top 5 Câu hỏi thường gặp nhất của môn pháp lý đại cương, Top 5 Câu hỏi thường gặp nhất của môn pháp lý đại cương, Top 5 Câu hỏi thường gặp nhất của môn pháp lý đại cương

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *